• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Trwa rekrutacja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl

środa, 31.07.2019 - 08:11

Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną dziecka? Co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy i to po raz kolejny? Jak pomóc dzieciom, które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen? - Na te i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

– uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.

– kształcenie ogólne realizowane jest w:

– Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
– Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
– Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki, gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej: kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz.

Uczestnik OHP otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

Uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów, w zależności od potrzeb.

Więcej informacji  – kliknij tutaj: Oferta

Zobacz spot: