• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

 

Nazwa zadania: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Źródło dofinansowania:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie zadania:  3.060.000 zł

Całkowita wartość zadania: 4.200.000 zł

—————-

Zadanie realizowane w formule: „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polega na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Gać, w gminie Oława.  Realizacja zakończy się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.