• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Insygnia

Zgodnie z §5 Statutu Gminy Oława, insygniami gminy są herb i flaga. Statut Gminy Oława – kliknij tutaj

HERB

Herb Gminy Oława został ustanowiony przez Radę Gminy na sesji w dniu 10 grudnia 1998r. poprzez podjęcie:
Uchwały nr III/13/98

Na złotej tarczy Herbu Gminy Oława znajduje się pas szachowany dwurzędowy składający się z dziewięciu cegieł (gontów) graniczący z górnym brzegiem tarczy. Pas jest barwy srebra i czerwieni. Kolorystyka stanowi paralelę do szachowanego pola w herbie linii Piastów brzesko-legnickich.

W dolnym polu złotej tarczy znajduje się czerwony kogut w pozycji stojącej, zwrócony w prawo. Barwą nawiązuje do znaków walońskich. Czerwony kogut jest w czarnym obrysie, ma ukazany charakter zaczepno – obronny, poprzez uniesienie do uderzenia jednej z nóg.

Powyższa uchwała ustanawia także bardziej dostojną formę Herbu gminy Oława, tzw. Herb Wielki Gminy Oława, który przedstawia złote lwy, tzw. trzymacze, wznoszące tarczę z Herbem Gminy Oława. Pazury i języki lwów są barwy czerwonej. Trzymacze nawiązują do lwów trzymających kartusz z herbem książąt brzesko-legnickich, dawnych włodarzy tych ziem.
Pozwalają także na wprowadzenie u dołu tarczy wstęgi czerwonej ze złotym napisem: “GMINA OŁAWA GMINA”.


Zasady wykorzystania Herbu Gminy Oława reguluje Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/72/2011 z 12 sierpnia 2011r.

FLAGA

Barwami gminy Oława są kolory: czerwony i złoty.

 

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…