• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”
dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0185/16

Całkowity koszt realizacji projektu: 26.077.095,68 zł

Dofinansowanie: 13.340.382,88 zł

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 21,28 km

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej: 2.500

 

Dzięki powyższemu dofinansowaniu powstanie na terenie gminy Oława ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 14 przepompowni w 10 miejscowościach gminy: Siedlcach, Zakrzowie, Drzemlikowicach, Siecieborowicach, Bolechowie, Niwniku, Godzinowicach, Marszowicach, Gaju Oławskim i Jaczkowicach. Wymienione miejscowości należą do tzw. Aglomeracji Stanowice. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata: 2017-2019. Nieruchomości podłączane będą do sieci kanalizacyjnej do końca 2020 roku.

Powyższa inwestycja jest częścią większego zadania zmierzającego do Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym gmina Oława zakończyła i rozliczyła budowę pierwszego etapu zadania, tzn. budowy 13 km kanalizacji w sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Stanowice: w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie. W ramach dofinansowania zostały również zrefundowane koszty budowy 50 km sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach (zakończone w 2013 roku oraz zostały zrefundowane koszty budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach (oddanej do użytku w 2012 roku).


 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny
  • jawny
  • przejrzysty

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko: