• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”
dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława
Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0185/16

Dzięki powyższemu dofinansowaniu powstanie na terenie gminy Oława ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 14 przepompowni w 10 miejscowościach gminy: Siedlcach, Zakrzowie, Drzemlikowicach, Siecieborowicach, Bolechowie, Niwniku, Godzinowicach, Marszowicach, Gaju Oławskim i Jaczkowicach. Wymienione miejscowości należą do tzw. Aglomeracji Stanowice. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata: 2017-2019. Nieruchomości podłączane będą do sieci kanalizacyjnej do końca 2020 roku.

Powyższa inwestycja jest częścią większego zadania zmierzającego do Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym gmina Oława zakończyła i rozliczyła budowę pierwszego etapu zadania, tzn. budowy 13 km kanalizacji w sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Stanowice: w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie. W ramach dofinansowania zostały również zrefundowane koszty budowy 50 km sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach (zakończone w 2013 roku oraz zostały zrefundowane koszty budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach (oddanej do użytku w 2012 roku).


 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny
  • jawny
  • przejrzysty

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko:

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…