• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Jednostki organizacyjne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława
tel. (71) 38-12-251, e-mail: gopsolawa@poczta.onet.pl

www.gops.olawa.pl

Kierownik GOPS – Helena Masło
Więcej na stronie BIP


 

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bystrzycy

ul. Kościuszki 2, Bystrzyca, 55-200 Oława
tel. (71) 31 30 280


Dyrektor Biblioteki – Halina Sinkiewicz
tel. (0-71) 30 28 470Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej 


p.o. kierownika – Natalia Magierowska
Oleśnica Mała 52

55-200 Oława
tel. 505-285-408

sds@gminaolawa.plGminy Zespół Oświaty

ul. Nowodojazdowa 9, 55-200 Oława
tel/fax (71) 313 46 57
e-mail:
gzoola@wp.pl

Dyrektor GZO – Stanisław Górka
Więcej na stronie BIPSzkoła Podstawowa  im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy

Dyrektor szkoły – Artur Szpineta
Zastępca Dyrektora – Ilona Czernik

ul. Kościuszki 45
55-201 Bystrzyca
tel. (71) 313-02-17, e-mail: zs_bystrzyca@wp.pl
sp_bystrzyca@wp.pl
gm_bystrzyca@wp.pl

strona internetowa: www.zsbystrzyca.pl

 


 
Gminna Szkoła Podstawowa  im. Polskich Noblistów w Oławie

Dyrektor szkoły – Małgorzata Gancarczyk
Zastępca dyrektora – Alicja Ring

ul. Lwowska 10
55-200 Oława
tel. (71) 313-36-29
e-mail:gim3olawa@wp.p


 

Chwalibozyce_szkola.jpgSzkoła Podstawowa w Chwalibożycach

Dyrektor szkoły – Monika Piasecka-Galej 

Chwalibożyce 1
55-200 Oława
tel. (71) 301-46-87
e-mail:spchwalibozyce@op.pl
strona internetowa:www.spchwalibozyce.superszkolna.plSzkoła Podstawowa w Drzemlikowicach

Dyrektor szkoły – Agnieszka Fabisiak

Drzemlikowice 14
55-200 Oława
tel. (71) 313-10-32


 
Szkoła Podstawowa  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Marcinkowicach

Dyrektor szkoły – Jadwiga Falkowska
Zastępca dyrektora – Elżbieta Haczkowski

ul. Szkolna 1, Marcinkowice
55-200 Oława
tel. (71) 302-86-93
e-mail:sp.marcinkowice@poczta.onet.pl
strona internetowa:www.skolamarcinkowice.olawa.pl

 Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły
w Osieku

po. dyrektora szkoły – Jerzy Curyk

Dyrektor szkoły – Jolanta Szuszkiewicz

Osiek 124

55-200 Oława
tel. (71) 313-17-92
e-mail:sposiek@autograf.pl
adres strony internetowej:www.sposiek124.republika.pl

 


 
Szkoła Podstawowa w Gaci

Dyrektor szkoły – Joanna Bałach-Frankiewicz

Gać 53
55-200 Oława
tel. (71) 313-15-27
e-mail: sp_gac1@wp.pl


 

Publiczne Przedszkole w Bystrzycy

Dyrektor przedszkola – Krystyna Boruń

ul. Kościuszki 99
55-201 Bystrzyca
tel. (71) 301-84-13
e-mail:ppbystrzyca@interia.pl


Oddziały w Gaci

Gać 53
55-200 Oława

 


 

Pozostałe placówki oświatowe nie będące pod zarządem gminy Oławaczytaj tutaj

 

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…