• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

SP Drzemlikowice


Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach

Dyrektor szkoły – Justyna Kościelna

Drzemlikowice 14
55-200 Oława
tel. (71) 313-10-32

spdrzemlikowice@go2.pl

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/253/2017 z 30.06.2017r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/289/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława.