• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Stanisław Borkowski

Na LV sesji Rady Gminy Oława, która odbyła się 31 października 2013r. radni jednogłośnie przyznali pośmiertnie tytuł Zasłużony dla Gminy Oława ś.p. Stanisławowi Borkowskiemu w dowód uznania za długoletnią pracę na rzecz pielęgnowania świadomości historycznej i szerzenia idei tolerancji.

Statuetkę Zasłużonego, symbolizującą człowieka wpisanego w granice gminy oraz wygrawerowaną uchwałę przyznającą powyższy tytuł w dziesiątą rocznicę śmierci, odebrała z rąk przewodniczącego Rady Gminy Oława Dariusza Witkowskiego, wójta Jana Kownackiego i zastępcy Teresy Jurijków-Górskiej żona odznaczonego Irena Borkowska, której towarzyszyła córka Anna Borkowska-Szwarc. Pani Irena niekryjąc wzruszenia gorąco podziękowała Radzie Gminy Oława, wójtowi za przyznany tytuł, podziękowała również córce za pielęgnowanie pamięci o ojcu. Dzięki jej zabiegom udało się wydać książkę Historia nie z pierwszych stron gazet. Artykuły historyczne Stanisława Borkowskiego o miejscach i ludziach powiatu oławskiego. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu z Unii oraz wsparciu okolicznych samorządów, w tym gminy Oława.

Z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie tytułu Zasłużonego dla Gminy Oława Stanisławowi Borkowskiemu wystąpiła córka Anna Borkowska-Szwarc. Jej wniosek po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, trafił pod obrady rady gminy, która 31 października br. uchwałą nr LV/334/2013 jednogłośnie przyznała ósmy w gminie Oława tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława.

Stanisław Borkowski był wieloletnim mieszkańcem Oleśnicy Małej. Nie był zawodowym historykiem, ale rolnikiem. Jak czytamy we wniosku Zawsze powtarzał, że to właśnie klimat tego miejsca obudził w nim pasję do zgłębiania historii naszej małej ojczyzny. Wiele lat swojego życia poświęcił na gromadzeniu, tłumaczeniu i opracowaniu materiałów historycznych, głównie niemieckich. W 1991 roku nawiązał współpracę z Gazetą Powiatową Wiadomości Oławskie, która opublikowała setki artykułów historycznych. Wyspecjalizował się w historii rodziny Wartenburgów, w tym szczególnie Paula Yorcka von Watenburga, który wspólnie z Hanswem von Moltke stworzył podwaliny opozycji antyhitlerowskiej zwanej Kręgiem z Krzyżowej. – Szerzył świadomość historyczną i idee tolerancji, pojednania i szacunku dla innych narodów, zwłaszcza dla Niemców. Był inicjatorem Towarzystwa Ziemi Oławskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wiązowskiej.