• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Władze Gminy

 

Pełniący obowiązki Wójta Gminy Oława – Henryk Kuriata

tel. 71 313 30 44
fax. 71 72 34 634
e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

pok. nr 9, I piętro
Urząd Gminy Oława, pl. marsz. J.Piłsudskiego 28Zastępca Wójta Gminy Oława – Tomasz Oleksyn

tel. (71) 313 30 44
fax. (71) 71 72 34 634
e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

pok. nr 13, I piętro
Urząd Gminy Oława, pl. marsz. J.Piłsudskiego 28Sekretarz Gminy Oława – Maria Bożena Polakowska

tel.  (71) 313 30 44
fax.  (71) 71 72 34 634
e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

pok. nr 12, I piętro
Urząd Gminy Oława, pl. marsz. J.Piłsudskiego 28


 

Skarbnik Gminy Oława – Danuta Król

tel.  (71) 313 30 44
fax.  (71) 71 72 34 634
e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

pok. nr 6, parter
Urząd Gminy Oława, pl. marsz. J.Piłsudskiego 28

Uchwała nr V/27/2019 z 3.01.2019r.
w sprawie powołania skarbnika gminy Oława