• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ukraina – Rejon Podhajce

15 września 2008r. podczas Dożynek Gminnych w Jaczkowicach przedstawiciele Gminy Oława i Rejonu Podhajce na Ukrainie podpisali Deklarację o woli nawiązania wzajemnej współpracy.

Główną ideą podpisanej Deklaracji jest umacnianie przyjaźni pomiędzy Polską i Ukrainą m.in. przez: wzajemne promowanie obu regionów, poznawanie ich historii, tradycji, osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych, wymiana doświadczeń na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i sportowej, a w szczególności wymiana młodzieży i mieszkańców gminy Oława i rejonu Podhajce.

W ramach współpracy m.in. na Dożynki Gminne w Jaczkowicach, w 2008r. wraz z delegacją władz Rejonu Podhajce przyjechały zespoły działające przy Politechnice Lwowskiej: ludowy zespół tańca “Wirnist” i bandurzystek “Zaspiw”, zorganizowano pielgrzymkę do Podhajec, a także zbierano fundusze na remont kościoła w Podhajcach.