• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Oława

przewodnicząca komisji – Jolanta Malanowska
sekretarz komisji – Alicja Rataj – Łuczkiewicz
członek komisji – Bronisława Kryk
członek komisji – Maria Bożena Polakowska
członek komisji – Karolina Hładik
członek komisji – Zbigniew Jakubowicz
członek komisji – Tomasz Kosowicki

Dyżur konsultacyjny pełni sekretarz komisji Alicja Rataj – Łuczkiewicz w każdy czwartek w godzinach od 15.30 – do 17.00 w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy przy ul. Św. Rocha 3, telefon kontaktowy – 71 381 22-54

Dyżury i konsultacje odbywają się w budynku Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie,
I piętro, pok. nr 10 – sala konferencyjna.

Telefon kontaktowy: 71-381-22-53


Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Maria Bożena Polakowska
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
pok. nr 12, I p. tel. 71- 313 30 44
e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl