• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Oława

przewodnicząca komisji – Jolanta Malanowska
sekretarz komisji – Karolina Choma
członek komisji – Zbigniew Jakubowicz
członek komisji – Andrzej Zarówny
członek komisji – Alicja Rataj-Łuczkiewicz

członkowie komisji pełnią dyżury w każdą środę w godzinach od 13.00 do 15.00
punkt konsultacyjny czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 15.30 do 17.00

Dyżury i konsultacje odbywają się w budynku Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie,
I piętro, pok. nr 10 – sala konferencyjna.

Telefon kontaktowy: 71-381-22-53

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bronisława Kryk
ul. św.Rocha 3, 55-200 Oława
pok. nr 17, II p.
tel. 71-381-22-53