• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy

PESEL

W Urzędzie Gminy Oława osoby składające wnioski o nadanie numeru PESEL przyjmowane są według nadanych numerków porządkowych z podaną przybliżoną godziną przyjęcia. W tym celu prosimy o osobiste pobranie numerków w Urzędzie Gminy Oława – na parterze w Gminnym Centrum Informacji. Od 29 kwietnia rozpoczynamy wydawanie numerków na miesiąc maj, numerki będzie można pobrać codziennie (z wyjątkiem 2 maja) w godzinach urzędowania do momentu ich wyczerpania.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od 16 marca 2022 uległy zmianie zasady przyjmowania wniosku o nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

Wniosek można otrzymać na miejscu w Urzędzie Gminy Oława lub pobrać ze strony internetowej:

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL wersja UKR:
https://www.gov.pl/…/a7e7c9ea-e6d9-41e8-a6a1-1a7452cef242

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL wersja RUS:
https://www.gov.pl/…/edb7c653-a4b5-48c5-9e6d-b597b72e8872

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego – kliknij tutaj

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście w siedzibie gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ubiegającej się o nadanie PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin zobowiązani są dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, którą można bezpłatnie zrobić w Ośrodku Kultury, ul. 11 listopada 27.

Potwierdzenia tożsamości osoby organ gminy dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka, lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się odciski palców od osoby której wniosek dotyczy. Odcisków palców nie pobiera się od osoby, która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Osoby, którym nadano nr PESEL (bez fotografii i pobrania odcisków palców) aby mogły korzystać z pomocy przewidzianej w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą mogły zgłosić się do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

 

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi mieć ubezpieczenie OC więcej informacji tutaj

Ustaw obrazek wyróżniający

Podanie do szkoły w języku ukraińskim – więcej informacji tutaj

Informacje dotyczące możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii – więcej informacji tutaj

Polska razem z Niemcami oraz Francją organizuje przemieszczanie obywateli Ukrainy drogą kolejową- więcej informacji tutaj