• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ślubowanie wójta gminy Oława – 2022 – 2023 wybory uzupełniające

– „…mając pełną świadomość zaufania jakim zostałem obdarzony, obiecuję konsekwentnie pracować dla realizacji wyznaczonych planów. Liczę, że praca ta będzie oparta o szacunek i skuteczne współdziałanie z Radą Gminy oraz sołectwami, ponieważ tę kadencję traktuję jako szansę nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla gminy Oława i dla Was drodzy mieszkańcy. Niech ten dzisiejszy dzień będzie nowym początkiem.” – powiedział w swoim przemówieniu nowo wybrany wójt gminy Oława Artur Piotrowski podczas dzisiejszej inauguracyjnej sesji.

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego rady Mariusza Michałowskiego, przewodnicząca Gminnej  Komisji Wyborczej w Oławie Anna Markowska uroczyście wręczyła wójtowi Arturowi Piotrowskiemu  Zaświadczenie o wyborze. Następnie nowo wybrany wójt złożył ślubowanie. Jako pierwszy złożył gratulacje ustępujący p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata oraz przewodniczący Rady Gminy Oława Mariusz Michałowski, który zaprosił go do stołu prezydialnego.

W swoim przemówieniu wójt Artur Piotrowski podziękował swoim wyborcom za zaufanie oraz żonie i dzieciom za wsparcie. Pogratulował kontrkandydatowi Mariuszowi Michałowskiemu znakomitego wyniku wyborczego, podziękował również ustępującemu p.o. wójta Henrykowi Kuriacie oraz Radzie Gminy Oława za dotychczasową współpracę na rzecz gminy Oława.

Nowo wybrany wójt podkreślił, jak ważna jest dla niego współpraca z sołtysami oraz radami sołeckimi, a także zrównoważony rozwój wszystkich sołectw. „Modernizacja dróg, budowa chodników i zapewnienie właściwego oświetlenia w miejscowościach naszej gminy oraz budowa ścieżek rowerowych będących dla wielu osób bezpiecznym szlakiem komunikacyjnym, to kolejne wyzwania, które mam zamiar konsekwentnie realizować.” Podkreślił, jak ważne jest inwestowanie w dzieci i młodzież „To oni są zalążkiem wspaniałego filaru, na którym gmina kiedyś się wesprze. Tutaj ważną kwestią jest dla mnie między innymi utworzenie kolejnego przedszkola i żłobka publicznego, ale także powołanie do życia Gminnej Rady Młodzieżowej, tak by zaktywizować młode pokolenie do kreatywnych działań.” W swoim przemówieniu wójt Piotrowski nie zapomniał o grupie seniorów, którzy zasługują na szczególną uwagę, kołach gospodyń wiejskich, klubach sportowych. Zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których powstanie ciekawa oferta sportowa i kulturalna. Wójt zapewniał o dalszym wsparciu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podkreślił: „… zależy mi, aby urząd był miejscem przyjaznym dla mieszkańców, ale i z jednoczesnym zachowaniem szacunku wobec pracowników”.

Przypominamy, że sesja Rady Gminy Oława była transmitowana na żywo, a jej nagranie będzie można już wkrótce obejrzeć: kliknij tutaj 

Link do filmów z sesji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl w zakładce Rada Gminy/Filmy z sesji, pod adresem: https://bip.gminaolawa.pl/m,732,filmy-z-sesji.html