• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Fundusze krajowe

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kliknij tutaj

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Budowa dróg wraz z rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – kliknij tutaj

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach
oraz przebudowa drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach- kliknij tutaj

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rozbudowa remizy OSP w Sobocisku – kliknij tutaj

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sobocisku kliknij tutaj

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Przebudowa drogi w Drzemlikowicach kliknij tutaj

Budżet Województwa Dolnośląskiego
Przebudowa drogi w Chwalibożycach – kliknij tutaj

Budżet Państwa
Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej kliknij tutaj