• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sobocisku

Nazwa zadania: Rozbudowa stacja uzdatniania wody w Sobocisku, gmina Oława

Całkowita wartość zadania: 4.093.739,42 zł

Dofinansowanie: 2.217.307,01 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dokumentacja przetargowa – kliknij tutaj

——-

Gmina Oława otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.217.307,01 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sobocisku. To już drugie wsparcie dla naszej gminy w ramach tzw. Tarczy dla samorządów. W czerwcu 2020 r. do budżetu gminy wpłynęło ponad 1,5 mln złotych.

8 grudnia 2020r. gmina Oława podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na prace projektowe i budowlane na kwotę prawie 4,1 mln zł. Zadanie jest realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec listopada 2022r.

Zadaniem Wykonawcy – Spółki H2OPTIM z Baranowa – jest zaprojektowanie i wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody w Sobocisko oraz uzyskanie wymaganych efektów i parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Rozbudowa SUW będzie prowadzona przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej.

Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie studni awaryjnej, uzbrojenie istniejącej studni głębinowej, układ technologiczny o maksymalnej wydajności dobowej około 1.400 m3/d pracujący automatycznie z możliwością zdalnego sterowania oraz przesyłania stanu pracy, pompownię sieciowa, dezynfekcję wody UV oraz podchlorynem sodu w razie potrzeb, budowę budynku socjalno-technologicznego, zbiornik wody uzdatnionej oraz towarzysząca infrastruktura.

To ważna i strategiczna inwestycja dla północno zachodniej części gminy. Dzięki jej realizacji znacznie poprawi się zaopatrzenie w wodę kilku miejscowości.