• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Słoneczniki

Zespól dziecięcy z Bystrzycy działający pod patronatem GOPS-u. Dyrygentem i opiekunem muzycznym jest pani Dorota Semenowicz.