• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY OŁAWA

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oławie:
Mariusz Madejski – prezes
Jerzy Łabowski – wiceprezes
Tadeusz Frysztak – komendant gminny
Teresa Łagowska – sekretarz
Irena Palczyńska – skarbnik
Kazimierz Urysz – członek prezydium

członkowie:
Grzegorz Bubała, Jan Ciętak, Stanisław Druszcz, Adam Jasinowski, Lech Kawałkko, Piotr Kruk, Bogumił Łagodziński, Bartłomiej Marcinów, Zdzisław Mroczko, Łukasz Ostropolski

Komisja Rewizyjna
Stanisława Socha – przewodnicząca
Aleksandra Cholewa – sekretarz
Władysław Baraniecki – członek


W skład Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława wchodzi 9 jednostek, w tym:

wpisane w Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego:

Jednostka OSP w Bystrzycy: 
prezes – Grzegorz Bubała, naczelnik – Adam Matera

Jednostka OSP w Owczarach:
prezes – Stanisław Druszcz, naczelnik – Stanisław Czarnecki

Jednostka OSP w Siedlcach:
prezes – Mariusz Madejski, naczelnik – Piotr Kruk

pozostałe:

Jednostka OSP w Bolechowie:
prezes – Zdzisław Mroczko, naczelnik – Zdzisław Kozłowicz

Jednostka OSP w Niemilu:
prezes -Łukasz Słoma, Bartłomiej Marcinów

Jednostka OSP w Oławie:
prezes – Łukasz Słoma, naczelnik – Bartłomiej Marcinów

Jednostka OSP w Osieku:
prezes – Adam Jasinowski, naczelnik – Andrzej Łabędziewicz

Jednostka OSP w Siecieborowicach:
prezes – Władysław Baraniecki, naczelnik – Bogumił Łagodziński

Jednostka OSP w Sobocisku:
prezes -Jan Wejerowski, naczelnik – Marek Sikorski

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…