• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY OŁAWA

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oławie:
Mariusz Madejski – prezes
Jerzy Łabowski – wiceprezes
Tadeusz Frysztak – komendant gminny
Teresa Łagowska – sekretarz
Irena Palczyńska – skarbnik
Kazimierz Urysz – członek prezydium

członkowie:
Grzegorz Bubała, Jan Ciętak, Stanisław Druszcz, Adam Jasinowski, Lech Kawałkko, Piotr Kruk, Bogumił Łagodziński, Bartłomiej Marcinów, Zdzisław Mroczko, Łukasz Ostropolski

Komisja Rewizyjna
Stanisława Socha – przewodnicząca
Aleksandra Cholewa – sekretarz
Władysław Baraniecki – członek


W skład Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława wchodzi 9 jednostek, w tym:

wpisane w Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego:

Jednostka OSP w Bystrzycy: 
prezes – Grzegorz Bubała, naczelnik – Adam Matera

Jednostka OSP w Owczarach:
prezes – Stanisław Druszcz, naczelnik – Stanisław Czarnecki

Jednostka OSP w Siedlcach:
prezes – Mariusz Madejski, naczelnik – Piotr Kruk

pozostałe:

Jednostka OSP w Bolechowie:
prezes – Zdzisław Mroczko, naczelnik – Zdzisław Kozłowicz

Jednostka OSP w Niemilu:
prezes -Łukasz Słoma, Bartłomiej Marcinów

Jednostka OSP w Oławie:
prezes – Łukasz Słoma, naczelnik – Bartłomiej Marcinów

Jednostka OSP w Osieku:
prezes – Adam Jasinowski, naczelnik – Andrzej Łabędziewicz

Jednostka OSP w Siecieborowicach:
prezes – Władysław Baraniecki, naczelnik – Bogumił Łagodziński

Jednostka OSP w Sobocisku:
prezes -Jan Wejerowski, naczelnik – Marek Sikorski