• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Opis nieruchomości

Dane oferenta/kontakt:
Właściciel: Gmina Oława
Adres: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel/fax: 71 313 30 44, 71 313 01 99

Informacje o nieruchomości:

Wielkość nieruchomości: 25 ha, możliwość podziału wg. potrzeb inwestora,

Kształt działki: regularny

Klasyfikacja gruntów: wyłączone z produkcji rolniczej

Różnica poziomów terenów: teren równy

Plan zagospodarowania przestrzennego: aktualny
Uchwała Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
Załącznik nr 1 do uchwały X/61/2007
Załącznik nr 2 do uchwały X/61/2007

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zakłady przemysłowe, usługowo-produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie

Poziom wód podziemnych: 2 m

Ograniczenia ekologiczne: mała uciążliwość dla środowiska

Procent zabudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego: 80%

Ograniczenia wysokości budynków – max 20 m, dopuszcza się budowę wyższych budynków w przypadku uzasadnionych względami technologicznymi oraz dopuszczenie wznoszenia budowli o wysokości nie przekraczającej 50 m

Infrastruktura:
Energia: na terenie znajduje się GPZ – patrz mapka poniżej
Gaz: na terenie – patrz mapka poniżej
Woda: na terenie – patrz mapka obok
Oczyszczalnia ścieków: na terenie, patrz mapka poniżej
Kanalizacja deszczowa: na terenie, patrz mapka poniżej
Drogi: z drogi krajowej nr 94 na teren strefy istnieje dogodny zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym. Na terenie strefy istnieją drogi dojazdowe.

Połączenia:
Autostrada: A4 Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków – 15 km
Droga krajowa: Nr 94 przebiega wzdłuż strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach
Kolej, bocznica kolejowa: 5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: we Wrocławiu około 30 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław – 16 km

Podatki i opłaty:
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj
Ceny za wodę i kanalizację na stronie BIP kliknij tutaj

Pomoc publiczna – informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kliknij tutaj

 

Ułatwienia dla inwestorów:

  • zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3, zobacz wyżej, dział Pomoc publiczna
  • możliwość podziału terenu według potrzeb inwestora,
  • niskie ceny gruntów,
  • zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  • możliwość nabycia terenów na własność,
  • sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość,
  • dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści,
  • kierunki kształcenia zawodowego zapewniające stały dopływ młodych, dobrze wykwalifikowanych pracowników.