• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Opis nieruchomości

Dane oferenta/kontakt:
Właściciel: Gmina Oława
Adres: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel/fax: 71 313 30 44, 71 313 01 99

Osoba do kontaktu:
wójt gminy Oława – Jan Kownacki
tel. 71 313 30 44, e-mail: promocja@gminaolawa.pl

 

Informacje o nieruchomości:

Wielkość nieruchomości: 25 ha, możliwość podziału wg. potrzeb inwestora,

Kształt działki: regularny

Klasyfikacja gruntów: wyłączone z produkcji rolniczej

Różnica poziomów terenów: teren równy

Plan zagospodarowania przestrzennego: aktualny
Uchwała Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
Załącznik nr 1 do uchwały X/61/2007
Załącznik nr 2 do uchwały X/61/2007

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zakłady przemysłowe, usługowo-produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie

Poziom wód podziemnych: 2 m

Ograniczenia ekologiczne: mała uciążliwość dla środowiska

Procent zabudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego: 80%

Ograniczenia wysokości budynków – max 20 m, dopuszcza się budowę wyższych budynków w przypadku uzasadnionych względami technologicznymi oraz dopuszczenie wznoszenia budowli o wysokości nie przekraczającej 50 m

Infrastruktura:
Energia: na terenie znajduje się GPZ – patrz mapka poniżej
Gaz: na terenie – patrz mapka poniżej
Woda: na terenie – patrz mapka obok
Oczyszczalnia ścieków: na terenie, patrz mapka poniżej
Kanalizacja deszczowa: na terenie, patrz mapka poniżej
Drogi: z drogi krajowej nr 94 na teren strefy istnieje dogodny zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym. Na terenie strefy istnieją drogi dojazdowe.

Połączenia:
Autostrada: A4 Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków – 15 km
Droga krajowa: Nr 94 przebiega wzdłuż strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach
Kolej, bocznica kolejowa: 5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: we Wrocławiu około 30 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław – 16 km

Podatki i opłaty:
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj
Ceny za wodę i kanalizację na stronie BIP – kliknij tutaj

Pomoc publiczna – informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj

 

Ułatwienia dla inwestorów:

  • zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3, zobacz wyżej, dział Pomoc publiczna
  • możliwość podziału terenu według potrzeb inwestora,
  • niskie ceny gruntów,
  • zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  • możliwość nabycia terenów na własność,
  • sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość,
  • dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści,
  • kierunki kształcenia zawodowego zapewniające stały dopływ młodych, dobrze wykwalifikowanych pracowników.
Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…