• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Archiwalne artykuły

 

W listopadzie 2015 r. zakończono budowę około 13 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Stanowice, a dokładnie w miejscowościach: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów. Gmina uzyskała pozwolenia na użytkowanie i obecnie wydaje warunki techniczne dla mieszkańców w celu podłączenia nieruchomości do sieci. Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne przyłączanie się do naszej sieci. – informacja na dole strony.

Oddana do użytkowania kanalizacja sanitarna to część większego zadania pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”, na które w maju 2015 r. gmina Oława podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a dokładniej z Funduszu Spójności, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie dotyczy, oprócz wspomnianej budowy 13. km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, refundację poniesionych kosztów budowy 50 km sieci kanalizacji w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko, która została zakończona w 2013 roku oraz kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Stanowicach, inwestycji zakończonej w 2012 roku.

Wysokość przyznanej w maju dotacji została określona przed wyłonieniem wykonawców robót, na podstawie kosztorysów inwestorskich. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, koszt budowy 13. kilometrowej sieci pomniejszył się, stąd pomniejszyła się też wartość całego zadania na 44,8 mln zł. We wrześniu br. gmina Oława podpisała aneks z WFOŚiGW, w którym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej została określona na około 16,5 mln zł.

 


Umowa o dofinansowanie kanalizacji podpisana

8 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Oława Wójt Gminy Oława Jan Kownacki oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa uroczyście podpisali Umowę o dofinansowanie na mocy której Gminie Oława została przyznana dotacja w wysokości ponad 19 mln zł na realizację zadania Uregulowanie Gospodarki Ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice. Powyższe dofinansowanie Gmina Oława otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas majowego spotkania w obecności lokalnych mediów, radnych gminy Oława i pracowników Urzędu Gminy Oława wójt Kownacki uroczyście podziękował posłowi na Sejm RP Romanowi Kaczorowi za „za zaangażowanie oraz wsparcie naszych działań na rzecz pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice. Dzisiejsze podpisanie Umowy o dofinansowanie jest naszym wspólnym sukcesem i stwarza znakomitą okazję by uroczyście wyrazić naszą wdzięczność.” Wójt podziękował również za dobrą współpracę prezesowi WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksandrowi Markowi Skorupie oraz Zbigniewowi Mireckiemu kierownikowi Wydziału Funduszy Europejskich WFOŚiGW we Wrocławiu.

Przyznane dofinansowanie dotyczy zadania „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”, łącznie obejmuje 64 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnię ścieków w Stanowicach. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 52 mln zł.

Unijne środki dotyczą budowy około 14 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych w aglomeracji Stanowice, czyli w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie jak również refundację poniesionych kosztów inwestycji już zrealizowanych przez gminę. Chodzi o zakończoną w 2013 roku budowę ponad 50. kilometrowej sieci kanalizacyjnej w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko oraz zakończoną w 2012 roku budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach.

Obecnie z zakończonych inwestycji korzysta około 1,6 tys. mieszkańców oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w Stanowicach. Po wykonaniu zaplanowanych dodatkowych 14 km sieci kanalizacji sanitarnej liczba użytkowników wzrośnie do ponad 4 tys.

Przypomnijmy, że na inwestycje już wykonane Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił gminie Oława wsparcie w formie dotacji na kwotę ponad 7 mln zł oraz pożyczki w wysokości ponad 19 mln zł.
          

 


Informacja o przyznaniu dofinansowania

11 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wójt Gminy Oława Jan Kownacki odebrał z rąk prezesa zarządu WFOŚiGW Aleksandra Marka Skorupy Potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania gminy Oława w wysokości około 19 mln zł. na realizację zadania – “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”. Powyższe dofinansowanie gmina Oława otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu uczestniczył również poseł na Sejm RP Roman Kaczor.

Szczegółowy zakres rzeczowy projektu oraz ostateczna kwota dofinansowania zostaną określone 8 maja br. w podpisanej umowie o dofinansowanie.

Przyznana dotacja obejmuję budowę około 14 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych w aglomeracji Stanowice, czyli w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie oraz refundację poniesionych kosztów inwestycji już zrealizowanych przez gminę. Chodzi o zakończoną w 2013 roku budowę ponad 50. kilometrowej sieci kanalizacyjnej w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko oraz zakończoną w 2012 roku budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach. Podsumowując, w ramach zadania ujętych zostało 64 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wspomniana oczyszczalnia ścieków.

Obecnie z zakończonych inwestycji korzysta około 1,6 tys. mieszkańców oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w Stanowicach. Po wykonaniu zaplanowanych dodatkowych 14 km sieci kanalizacji sanitarnej liczba użytkowników wzrośnie do ponad 4 tys.

Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na 54 mln zł. Przypomnijmy, że na inwestycje już wykonane w ramach powyższego zadania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił już gminie Oława wsparcie w formie dotacji na kwotę ponad 7 mln zł oraz pożyczki w wysokości ponad 19 mln zł.

fot. A.Leszczyńska