• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Rada Gminy Oława – Kadencja 2018-2023

Mariusz Michałowski – przewodniczący Rady Gminy Oława

Sylwia Haniszewska – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Oława

Jacek Łągiewczyk – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Oława

Łukasz Adamczyk

Paweł Bubała

Tadeusz Gąsior

Paweł Kowalski

Ewelina Kruk

Tomasz Niewodniczański

Agata Opioła

Artur Piotrowski

Marek Sokołowski

Ryszard Terlecki

Andrzej Wesołowski

Marcin Ziobrowski

 

Składy komisji Rady Gminy Oława:

 • Komisja Rewizyjna:
  Paweł Bubała – przewodniczący
  Tadeusz Gąsior
  Agata Opioła
  Marek Sokołowski
  Andrzej Wesołowski
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  Tomasz Niewodniczański – przewodniczący
  Ewelina Kruk
  Agata Opioła
  Ryszard Terlecki
 • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
  Tadeusz Gąsior – przewodniczący
  Łukasz Adamczyk
  Paweł Bubała
  Jacek Łagiewczyk
  Andrzej Wesołowski
 • Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
  Marcin Ziobrowski – przewodniczący
  Łukasz Adamczyk
  Sylwia Haniszewska
  Paweł Kowalski
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
  Marek Sokołowski – przewodniczący
  Ewelina Kruk
  Mariusz Michałowski
  Tomasz Niewodniczański
  Artur Piotrowski
 • Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
  Ryszard Terlecki – przewodniczący
  Sylwia Haniszewska
  Paweł Kowalski
  Artur Piotrowski
  Marcin Ziobrowski

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/15/2018 z 19.12.2018r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława