• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Rada Gminy Oława – Kadencja 2018-2023

Mariusz Michałowski – przewodniczący Rady Gminy Oława

Marek Sokołowski – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Oława

Jacek Łągiewczyk – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Oława

Łukasz Adamczyk

Paweł Bubała

Tadeusz Gąsior

Marzena Jałoszyńska

Paweł Kowalski

Ewelina Kruk

Anna Leżańska – Karkoszka

Tomasz Niewodniczański

Agata Opioła

Ryszard Terlecki

Andrzej Wesołowski

Marcin Ziobrowski


Artur Piotrowski – radny gminy Oława do 26.06.2022 r.

Postanowienie nr 47/2022 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 27.06.2022r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Oława.

Sylwia Haniszewska – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Oława do 27.05.2021r.

Postanowienie nr 41/2021 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 4.06.2021r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Oława

Składy komisji Rady Gminy Oława:

 • Komisja Rewizyjna:
  Paweł Bubała – przewodniczący
  Tadeusz Gąsior
  Agata Opioła
  Marek Sokołowski
  Andrzej Wesołowski
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  Tomasz Niewodniczański – przewodniczący
  Ewelina Kruk
  Agata Opioła
  Ryszard Terlecki
 • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
  Tadeusz Gąsior – przewodniczący
  Łukasz Adamczyk
  Paweł Bubała
  Jacek Łagiewczyk
  Andrzej Wesołowski
 • Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
  Marcin Ziobrowski – przewodniczący
  Łukasz Adamczyk
  Sylwia Haniszewska
  Paweł Kowalski
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
  Marek Sokołowski – przewodniczący
  Ewelina Kruk
  Mariusz Michałowski
  Tomasz Niewodniczański
  Artur Piotrowski
 • Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
  Ryszard Terlecki – przewodniczący
  Sylwia Haniszewska
  Paweł Kowalski
  Artur Piotrowski
  Marcin Ziobrowski

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/15/2018 z 19.12.2018r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława