• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach oraz przebudowa drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach

Nazwa zadania: Budowa nawierzchni asfaltowej ul.  Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach oraz przebudowa drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach.

Dofinansowanie: 1.150.000 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
—————-

Otrzymana dotacja dotyczy budowy nawierzchni asfaltowej ulic: Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach oraz przebudowy drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach na nawierzchnię z kostki betonowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 roku.