• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Cmentarze komunalne

Urząd Gminy Oława od 1 lutego 2022r. przejął zarządzanie nad cmentarzami komunalnymi.

Wszelkie informacje dotyczących opłat cmentarnych można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy na ul. Św. Rocha 3 pok. nr 18, telefon kontaktowy 71/38-12-205. Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy pl Marszałka J. Piłsudskiego 28, od poniedziałku do piątku lub przelewem na rachunek bankowy nr 82 1020 5226 0000 6902 0596 2982.

Uchwała nr XLVIII/276/2021 z 29.09.2021
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Oława.

 

Informacja dot. cmentarzy komunalnych, tj.:

Cmentarz komunalny w miejscowości Bystrzyca ul. Polna (kaplica)
Cmentarz komunalny w miejscowości Bystrzyca ul. Cmentarna
Cmentarz komunalny w miejscowości Gaj Oławski
Cmentarz komunalny w miejscowości Jaczkowice
Cmentarz komunalny w miejscowości Marcinkowice
Cmentarz komunalny w miejscowości Marszowice
Cmentarz komunalny w miejscowości Miłonów
Cmentarz komunalny w miejscowości Niemil
Cmentarz komunalny w miejscowości Osiek
Cmentarz komunalny w miejscowości Siedlce
Cmentarz komunalny w miejscowości Stanowice
Cmentarz komunalny w miejscowości Stary Górnik
Cmentarz komunalny w miejscowości Zabardowice