• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Wieści Gminy Oława 

Wieści Gminy Oława to bezpłatna gazetka samorządowa gminy Oława, wydawana od listopada 2004 roku. Nie zamieszczamy w niej treści o charakterze komercyjnym, ale informacje z życia gminy i jej mieszkańców, urzędowe ogłoszenia i obwieszczenia. Termin druku jest ruchomy, średnio gazetka ukazuje się raz na 2-3 lub 4 miesiące.

Wydawca – Gmina Oława, pl. M.J.Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
Redakcja – siedziba Urzędu Gminy Oława
tel.(71) 313 30 44 wew. 203, promocja@gminaolawa.pl
Zespół redakcyjny – Joanna Szulżyk, Katarzyna Skorupa
Skład: Joanna Szulżyk
Nakład – 1.500 egz. (podstawowy)
Dopuszcza się zwiększenie nakładu
Objętość – 16 stron (podstawowa)
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie objętości

Egzemplarze Wieści Gminy Oława zostają przekazana sołtysom poszczególnych sołectw (ilość egzemplarzy w zależności od wielkości danego sołectwa). Sołtysi rozprowadzają Wieści po swojej miejscowości poprzez np. pozostawienie w sklepie lub innym miejscu publicznym.

Dodatkowo Wieści zostają wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Oława na stolikach znajdujących się na każdym piętrze budynku, a także rozprowadzane podczas gminnych imprez kulturalnych. Wieści Gminy Oława zostają także przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Chcąc usprawnić przeglądanie w internecie naszego biuletynu Wieści Gminy Oława,  uruchomiliśmy poniższy panel e-publikacji. Wystarczy kliknąć na wybrany numer Wieści, poczekać około 5-10 s i zagłębić się w lekturze. Wygodny system nawigacji, możliwość powiększania w wybranym miejscu, usprawnia czytanie i przeglądanie zawartości biuletynu. Życzymy przyjemnej lektury.

Systematycznie będziemy uzupełniać nasze archiwum Wieści, o kolejne lata.

 • 2020

  • Nr 1/2020

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-1_20_1.pdf"]
  • Nr 2/2020

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wiesci_2.pdf"]
 • 2019

  • Nr 1/2019

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2019/02/1_19_druk4.pdf"]
  • Nr 2/2019

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Nr2_19-2.pdf"]
  • Nr 3/2019

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wiesci3_19_1.pdf"]
  • Nr 4/2019

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/GmOlawa_Wiesci4.pdf"]
  • Nr 5/2019

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2019/12/Nr_5_Zdruk180.pdf"]
 • 2018

  • Nr 1/2018

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/04/1_18.pdf"]
  • Nr 2/2018

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/04/2_18.pdf"]
  • Nr 3/2018

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/06/18_Wiesci_nr3_PrtScn180.pdf"]
  • Nr 4/2018

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wiesci_4_2018_1.pdf"]
  • 5/2018

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wiesci.pdf"]
 • 2017

  • Nr 1/2017

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/04/1_17-1.pdf"]
  • Nr 2/2017

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/04/2_17.pdf"]
  • Nr 3/2017

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/04/3_2017.pdf"]
 • 2016

  • Nr 1/2016

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/10/1_16.pdf"]
  • Nr 2/2016

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/10/2_16_prnt.pdf"]
  • Nr 3/2016

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/10/Nr3_16_print2.pdf"]
  • Nr 4/2016

   [flipbook pdf="https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/10/4_16_print.pdf"]
close