• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

ZSP Gać

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gaci

Dyrektor szkoły – Ewelina Domaracka

Gać 53
55-200 Oława
tel. (71) 313-15-27
e-mail: sp_gac1@wp.pl

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/290/2017 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gaci w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaci w gminie Oława.