• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Porębiok

Zespół Pieśni i Tańca powstał z inicjatywy S.H.R. Polwica w roku 1977. Muzykę i śpiew prowadził wówczas Wojciech Kuszecki, natomiast stroną choreograficzną zajmował się tancerz Opery Wrocławskiej – Józef Bąkowski. Opiekunem zespołu była Danuta Gierczyk. Początkowo próby zespołu odbywały się w Polwicy, a następnie przez wiele lat w Marcinkowicach.

W roku 1985, dzięki pomocy Stanisława Kałuży – Naczelnika Gminy Oława patronat nad zespołem objął Urząd Gminy Oława i wówczas przyjął on nazwę PORĘBIOK.

Od początku istnienia celem zespołu jest przekazywanie autentycznego folkloru poprzez kultywowanie narodowych tradycji, zwyczajów, tańców, przyśpiewek oraz gwary ludowej. W swoim stałym repertuarze zespół posiada pieśni i tańce nie tylko z regionu Dolnego Śląska, ale i Beskidu, czy też Rzeszowszczyzny. Od kilku lat szeregi Porębioka zasilają członkinie Ludowego Zespołu Śpiewaczego KONICZYNKA, które to wzbogacają wokalne partie. Prezentują elementy obrzędowe związane z tradycjami wsi. Aktualnie kierownikiem zespołu oraz opiekunem muzycznym jest Edward Misiewicz, a choreografem Ineza Marszałek.

W ciągu ponad 30 lat istnienia PORĘBIOK odniósł wiele sukcesów w kraju, jak i za granicą. Najważniejsze z nich to koncert w Watykanie na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. Ponadto zespół koncertował w Niemczech, Czechach, na Litwie i Ukrainie.

PORĘBIOK bierze udział w cyklicznych imprezach gminnych takich, jak Dni Seniora, dożynki, festyny, koncerty charytatywne i inne okolicznościowe wydarzenia kulturalne. Wielokrotnie występował dla dzieci niepełnosprawnych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w szkołach muzycznych oraz dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brał udział w wielu Przeglądach Zespołów Folklorystycznych m.in. w Strzegomiu, Dzierżoniowie, Wojsławicach, Piotrowicach – “Śpiewająca Wieś”, Sobótce – Pod Ślężą Śpiewanie, na Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu. Artyści występowali również na Festiwalu Folklorystycznym w Złotowie podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych, jak również na Festiwalu Zespołów Przygranicznych “Babiogórska jesień” w Zawoi oraz w Toruniu podczas Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Za swoją działalność zespół otrzymał liczne nagrody, dyplomy, wyróżnienia i odznaczenia. Porębiok został także zaproszony przez litewską polonię na uroczystości Dożynkowe Święta Plonów Rejonu Wileńskiego w dawnym dworku Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach na Litwie. Niejednokrotnie uczestniczyli w Wojewódzkich Artystycznych Spotkaniach Klubów Seniora w Piławie Górnej oraz III Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym – ZAGŁĘBIE i SĄSIEDZI w Dąbrowie Górniczej. W maju 2011 r. zdobyli III nagrodę na Międzynarodowych Targach Agroturystycznych i Turystycznych w Złotowie oraz III nagrodę w VI Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych “Śpiewająca Wieś”.

Członkowie zespołu bardzo chętnie angażują się w działalność artystyczną naszego regionu. To jedyny zespół ludowy na terenie Gminy Oława, który z tak wielką dbałością przekazuje tradycje polskiego folkloru kolejnym pokoleniom. Zespół jest jednym z niewielu na Dolnym Śląsku i w powiecie oławskim, łączącym elementy taneczne i wokalne przy akompaniamencie własnej muzyki.

fot. MarzejkoMedia

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…