• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Budowa dróg wraz z rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Nazwa zadania:
Budowa dróg wraz z rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Źródło dofinansowania:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie zadania: 5.970.000 zł

Całkowita wartość zadania: 14.693.057,34 zł

—————-

Inwestycja realizowana z pierwszego etapu Programu Rządowego Funduszu Polski Ład została podzielona na dwie części.

Pierwsza, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych w Janikowie na ul. Bocznej oraz w Bystrzycy na ulicach: Słowackiego, Sobieskiego i Sosnowej.

Druga część zadania dotyczy przebudowy dróg w Stanowicach, ulic: Sosnowej, Kasztanowej i Modrzewiowej oraz w Marcinkowicach ulic: Sportowa i Orla. Ponadto zostaną wykonane brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

 

Informacja z realizacji zadania z dnia 24 października 2022r. – kliknij tutaj

Informacja z realizacji zadania z 10 lutego 2023r. – kliknij tutaj