• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Aktualności

 

 

Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy. Zadanie realizowano ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wniosek dot. bystrzyckiej placówki otrzymał maksymalną liczbę punktów i znalazł sie na pierwszym miejscu listy rankingowej wybranych projektów do dofinansowania Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW). Wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została określona na około 2,68 mln zł.

Budynek szkoły w części zabytkowej został ocieplony od wewnątrz, by zgodnie z opinia konserwatora zabytków, nie naruszyć jego wyglądu zewnętrznego. Pozostała cześć została ocieplona od zewnątrz. Zmieniło się również ogrzewanie szkoły  i przyległej hali sportowej z węglowo-gazowego na ogrzewanie pompami ciepła.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji budynek szkoły został zabezpieczony przed utratą ciepła, co obniżyło emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcję CO2.