• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Aktualności

 

 

Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy. Zadanie realizowano ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wniosek dot. bystrzyckiej placówki otrzymał maksymalną liczbę punktów i znalazł sie na pierwszym miejscu listy rankingowej wybranych projektów do dofinansowania Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW). Wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została określona na około 2,68 mln zł.

Budynek szkoły w części zabytkowej został ocieplony od wewnątrz, by zgodnie z opinia konserwatora zabytków, nie naruszyć jego wyglądu zewnętrznego. Pozostała cześć została ocieplona od zewnątrz. Zmieniło się również ogrzewanie szkoły  i przyległej hali sportowej z węglowo-gazowego na ogrzewanie pompami ciepła.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji budynek szkoły został zabezpieczony przed utratą ciepła, co obniżyło emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcję CO2.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…