• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Litwa – Starostwo Rudamina

1 marca 2002r. przedstawiciele Gminy Oława i Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisali Akt przyjaźni.

Od tego momentu obie jednostki rozpoczęły współpracę. Głównymi jej założeniami są między innymi: poznanie i promowanie kultury oraz historii Polski i Litwy; współpraca pomiędzy samorządami, wspieranie i promowanie wymiany kulturalnej i sportowej; wymiana młodzieży oraz promowanie współpracy gospodarczej i handlowej.

W ramach współpracy obydwu samorządów, m.in. wielokrotnie odbyła się wymiana uczniów ze szkół gminy Oława i Rudomińskiej Szkoły Średniej im. Ferdynanda Ruszczyca. Także przedstawiciele władz obu jednostek i placówek oświatowych regularnie odwiedzają się. Współpracują również ze sobą zespoły ludowe, z gminy Oława “Porębiok” i z gminy Rudomina “Rudomianka”, które koncertują na organizowanych przez samorządy imprezach lokalnych. Podczas wymiany obie strony dzielą się swoimi doświadczeniami, poznają swoja kulturę i historię.