• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Jednostka Realizująca Projekt

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
“Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”
dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do sprawnej realizacja projektów wymaga się powołania zespołu zarządzającego projektem. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).
Jednostka Realizująca Projekt to komórka organizacyjna Urzędu Gminy Oława powołana przez Wójta Gminy Oława Zarządzeniem nr 218/2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w celu przygotowania i realizacji projektu pn. “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”.

W skład JRP wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Oława:
Wiesława Kulesza – inspektor ds. inwestycji-kierownik JRP -MAO
Maciej Bryła – inspektor ds. inwestycji JRP – zastępca MAO
Michał Wołowicz – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – specjalista ds. zamówień publicznych JRP
Regina Kuźniarska – inspektor ds. księgowości budżetowej JRP
Piotr Kowalski – kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji – specjalista ds. monitoringu projektu JRP
Joanna Szulżyk – inspektor ds. promocji JRP
Artur Świderski – radca prawny JRP