• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Dla mieszkańców

W Urzędzie Gminy Oława działa Gminne Centrum Informacji (GCI), w którym mogą Państwo między innymi uzyskać informację o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, złożyć wszelkiego rodzaju podania, wnioski i pisma, skorzystać z możliwości wykonania kopii swoich dokumentów.

Gminne Centrum Informacji mieści się na parterze budynku głównego Urzędu Gminy Oława
tel. (71) 38-12-210, (71) 313 30 44 wew. 210,
e-mail: gci@gminaolawa.pl

 

Samorządowy Informator SMS
Jeżeli chcą Państwo otrzymać na telefon komórkowy bezpłatnie smsy z informacjami o zagrożeniach (np. powodziowych, wichurach); awariach (prądu, gazu, wody); sesjach lub imprezach organizowanych na terenie gminy Oława zarejestruj się w Samorządowym Informatorze SMS. Więcej informacji – kliknij tutaj

Bezpłatna pomoc prawna – kliknij tutaj

Kontakt do pracowników Urzędu Gminy Oława kliknij tutaj

 

Zobacz również:

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP):

Poradnik interesanta – kliknij tutaj

Druki do pobrania – kliknij tutaj

Podatki – kliknij tutaj

Opłaty różne – kliknij tutaj

Plany zagospodarowania przestrzennego – kliknij tutaj

Programy, regulaminy, strategie, plany – kliknij tutaj

Aktualne ogłoszenia wójta, informacje – kliknij tutaj

Informacja nie udostępnione w BIP – kliknij tutaj

 TELEFON ALARMOWY –
603 607 808:

w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 7.00 – 23.00
w sobotę, niedzielę, w godzinach 10.00 – 18.00

Pod nr 603 607 808 Urząd Gminy Oława uruchomił telefon alarmowy do zgłaszania awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, których właścicielem i użytkownikiem jest gmina Oława.

Pod nr 603 607 808 należy zgłaszać awarie:

 • wodociągowe w miejscowościach:
  Jankowice, Zakrzów, Siedlce,Marcinkowice, Stanowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzikowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice, Niemil, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać, Ścinawa, Ścinawa Polska, Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok.
 • kanalizacyjne w miejscowościach:
  Stanowice, Marcinkowice, Niemil, Oleśnica Mała, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać.

Jeżeli obsługa urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy do innych podmiotów, proszę awarie zgłaszać:

 • wodociągowe w miejscowości:
  Oleśnica Mała – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, tel. 71 301-50-50
  Marszowice – ZWiK Domaniów, tel. 71 301-77-07
 • kanalizacyjne w miejscowościach:
  Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok – PWiK Brzeg tel. 77 416-22 44

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…