• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Emil Róziewicz

Podczas sesji 14. grudnia 2011r., przewodniczący Rady Gminy Oława Dariusz Witkowski, wójt gminy Jan Kownacki oraz zastępca wójta Teresa Jurijków-Górska mieli zaszczyt wręczyć panu Emilowi Róziewiczowi tytuł honorowy Zasłużony dla Gminy Oława. Tytuł ten został przyznany Panu Emilowi na wniosek wójta Jana Kownackiego w dowód uznania za bohaterskie czyny ratowania życia prześladowanych Żydów podczas II wojny światowej. 30. listopada br. radni jednogłośnie podjęli stosowną uchwałę.

Tuż przed aktem wręczenia okolicznościowego dyplomu, statuetki pamiątkowej symbolizującej człowieka wpisanego w granice gminy, kwiatów i upominku, przewodniczący Rady Gminy Oława Dariusz Witkowski przyznał, że: po raz pierwszy nadajemy tytuł osobie, która ratowała życie ludzi. Obecni na sesji radni, sołtysi i zaproszeni goście nagrodzili Pana Róziewicza gromkimi brawami.

Uhonorowany nie kryjąc wzruszenia podziękował za nadanie tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława – … jest to dla mnie wyróżnienie, zaszczyt, tym bardziej, że wnioskodawcą tego tytułu jest wójt gminy Oława pan Jan Kownacki. (…) Jako Przedstawiciel środowiska Sprawiedliwy wśród narodów świata podzielę się wrażeniami z dzisiejszej uroczystości. Doświadczenie czasów wojny nauczyło mnie jednego, że nigdy nie można stać obojętnie wobec drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy. Nie można także stać obojętnie wobec zmian zachodzących wokół nas. To co złe, należy eliminować. To co dobre, należy umacniać. Tymi doświadczeniami życiowymi kierowałem się w kolejnych latach mojego życia, kiedy wspólnie z moimi rodzicami osiedliłem się w podoławskich Siedlcach. Zawsze starałem się być aktywny w działalności na rzecz naszej lokalnej społeczności. (…) Nie czuję się bohaterem, ale mam własną satysfakcję, że coś pożytecznego w moim życiu zrobiłem… Pan Emil podziękował przewodniczącemu rady i wójtowi za zorganizowanie uroczystości, a radnym za dostrzeżenie jego zasług w promocji gminy. Podziękował również radnemu Rady Miejskiej w Oławie Panu Mieczysławowi Koprowskiemu, który był pomysłodawcą i inicjatorem tego zaszczytnego wyróżnienia.

Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował.

W Bolechowie (Ukraina), 10 km od Jaworowa rodzinnej miejscowości Pana Emila, Niemcy utworzyli getto dla Żydów. W lipcu 1942 roku do domu Państwa Róziewiczów przyszła Żydówka z getta Iza z prośbą o jedzenie. Niezważając na głód i groźbę śmierci rodzina Róziewiczów zaproponowała jej schronienie. Po miesiącu ukrywania się za zgodą mamy Pana Emila, Iza wróciła do getta po siostrę. Niestety jej powrót był tragiczny, została rozstrzelana. Siostrze Izy Gilcie wraz z Schmulelem Schorą i Frydą udało się uciec. Za namową wówczas 16 letniego Emila uciekinierzy z getta znaleźli schronienie w domu Państwa Róziewiczów. Ukrywali się tam przez dwa lata, do momentu wkroczenia Armii Radzieckiej w 1944 r. Dzięki pomocy rodziny Róziewiczów całej trójce udało się przeżyć wojnę. Gilta wyjechała do Kanady, a Schmuel i Fryda wyjechali do Izraela, gdzie pobrali się. Inni nie mieli tak wiele szczęścia. W 1942 roku około 700 Żydów z Bolechowa i okolic wysłano do obozów koncentracyjnych, a w sierpniu 1943 roku rozstrzelano około 1.200 Żydów.

W sierpniu 1945 r. roku rodzina Róziewiczów jako jedna z pierwszych osiedliła się w podoławskich Siedlcach. Dwa lata później Pan Emil ożenił się. Od początku wykazywał się dużą aktywnością w życiu społecznym. W latach 1947 – 1950 piastował funkcję sołtysa Siedlec, w 1958 roku przez cztery lata był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Siedlcach. Od 1983 przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej.

Za swoje szlachetne czyny pan Emil otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi w październiku 1991 roku w Jerozolimie otrzymał Honorowy Dyplom w dowód uznania za ratowanie życia prześladowanych Żydów w latach okupacji hitlerowskiej, motto dyplomu brzmi: Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował. Miesiąc później pan Emil wraz z rodzicami otrzymał Medal SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA, a ich nazwisko i imiona zostały uwieńczone na Honorowej Tablicy w Parku Sprawiedliwości Wśród Narodów Świata na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Rodzina Róziewiczów ma także swoje zaszczytne miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W 1992 roku decyzją ambasadora Izraela w Polsce pan Emil otrzymał tytuł HONOROWEGO OBYWATELA PAŃSTWA IZRAEL. Obecnie oczekuje na odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazana w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej. Pan Emil został odznaczony także srebrnymi odznakami Zasłużony dla Dolnego Śląska oraz Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia. W 1977 roku nadano Mu honorowy tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Oława. Pan Róziewicz został odznaczony również brązowym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na podstawie Wniosku wójta o nadanie tytułu Zasłużonego dla Gminy Oława