• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Podpisanie umowy

28 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wójt gminy Oława podpisał umowę o dofinansowanie na informatyzację urzędu. Na mocy umowy gmina Oława otrzyma ponad 1,2 mln zł dotacji na realizację programu: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów gminy Oława”.

W ramach projektu zaplanowano zakup licencji i wdrożenie nowych systemów teleinformatycznych, w tym e-usługi mieszkańca, e-usługi finansowe, nowego obiegu dokumentów zintegrowanego z platformą ePUP i obsługą profilu zaufanego. Realizacja zadania będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną gminy, która zostanie zmodernizowana.

W ramach projektu przewidziano także zakup sprzętu, m.in. 2 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym, macierz dyskową, urządzenie UTM I UPS oraz 31 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Zaplanowane jest również uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.

Wartość zadania została określona na około 1,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln będzie stanowić dofinansowanie. Ostateczną wartość zadania, a także dokładną wysokość otrzymanych środków poznamy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2018 roku.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…