• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Podpisanie umowy

28 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wójt gminy Oława podpisał umowę o dofinansowanie na informatyzację urzędu. Na mocy umowy gmina Oława otrzyma ponad 1,2 mln zł dotacji na realizację programu: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów gminy Oława”.

W ramach projektu zaplanowano zakup licencji i wdrożenie nowych systemów teleinformatycznych, w tym e-usługi mieszkańca, e-usługi finansowe, nowego obiegu dokumentów zintegrowanego z platformą ePUP i obsługą profilu zaufanego. Realizacja zadania będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną gminy, która zostanie zmodernizowana.

W ramach projektu przewidziano także zakup sprzętu, m.in. 2 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym, macierz dyskową, urządzenie UTM I UPS oraz 31 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Zaplanowane jest również uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.

Wartość zadania została określona na około 1,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln będzie stanowić dofinansowanie. Ostateczną wartość zadania, a także dokładną wysokość otrzymanych środków poznamy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2018 roku.