• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szkoły i przedszkola z Gminy Oława dbają o rozwój czytelnictwa.

Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mogły zakupić do swoich bibliotek nowości czytelnicze, a także uzupełnić wyposażenie i podjąć działania w ramach promocji czytelnictwa.

Oprócz otrzymanej dotacji każda ze placówek na realizację programu otrzymała także środki z Gminy Oława, stanowiące wkład własny.

Wykaz szkół i placówek, które otrzymały w 2023 roku wsparcie znajduje się w załączniku – kliknij tutaj