• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

2023 rok

Szkoły i przedszkola z Gminy Oława dbają o rozwój czytelnictwa.

Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mogły zakupić do swoich bibliotek nowości czytelnicze, a także uzupełnić wyposażenie i podjąć działania w ramach promocji czytelnictwa.

Oprócz otrzymanej dotacji każda ze placówek na realizację programu otrzymała także środki z Gminy Oława, stanowiące wkład własny.

Wykaz szkół i placówek, które otrzymały w 2023 roku wsparcie znajduje się w załączniku – kliknij tutaj

2024 rok

Biblioteki  w szkołach i przedszkolach z Gminy Oława po raz kolejny z dofinansowaniem.

Wniosek złożony przez Gminę Oława w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024 został pozytywnie oceniony i tym samym biblioteki szkolne będą mogły spełnić część marzeń czytelników z naszych szkół i przedszkoli. Dofinasowanie będzie przeznaczone na zakup nowości czytelniczych lub wyposażenia biblioteki szkolnej. Oprócz otrzymanej dotacji każda z placówek na realizację programu otrzyma także środki z Gminy Oława, stanowiące wkład własny.