• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Filmy z sesji

Filmy z sesji dostępne są na portalu: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=olawaugsesja

—————-

Informujemy, że nagrania z sesji Rady Gminy Oława zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) publikowane są po obróbce technicznej, w terminie do 30 dni roboczych od terminu danej sesji.

Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców dot. szybszej publikacji nagrań z sesji, informujemy, że bezpośrednio po sesji opublikowana zostaje wersja robocza nagrania bez transkrypcji, czyli bez napisów. Wersja z napisami, zgodna z ww. ustawą zostanie opublikowana w ciągu 30 dni roboczych.