• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Przebudowa drogi w Chwalibożycach

W październiku 2020r. Gmina Oława odebrała od wykonawcy przebudowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych w Chwalibożycach. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 189 tys. zł. Pozostała kwota, tj. około 182 tys. zł pochodzi z budżetu gminy.

Wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Brzegu, wykonało pełną podbudowę drogi wraz z położeniem nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku o długości około 917 m oraz wybudowało zjazdy i utwardziło pobocza. Dzięki realizacji inwestycji poprawił się standard przejazdu oraz stan bezpieczeństwa.

fot. A.Maśluszczak – UG Oława, Montownia Produkcja Reklam