• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Instytucje kultury

W strukturze organizacyjnej gminy Oława funkcjonują instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Oława z siedzibą w Bystrzycy

Dyrektor biblioteki – Halina Sinkiewicz

ul. Kościuszki 2, Bystrzyca
55-200 Oława
tel. (71) 31 30 280

Biblioteka czynna dla czytelników:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 12.00-19.00
oraz w piątek w godz. 8.00-19.00

Filie biblioteczne:

Filia biblioteczna w Gaci
55-200 Oława
tel. (71) 30 14 475
Biblioteka czynna dla czytelników: wtorek 10.00-18.00; środa 8.00-14.00; czwartek i piątek 10.00 – 18.00

Filia biblioteczna w Godzikowicach
55-200 Oława
tel. (71) 313 08 31
Biblioteka czynna dla czytelników: poniedziałek 11.00-18.00; wtorek i czwartek 11.00-19.00; piątek 11.30-15.30

Filia biblioteczna w Marcinkowicach
ul. Szkolna 1, Marcinkowice, 55-200 Oława
tel. (71) 30 28 470, biblioteka-marcinkowice@wp.pl
Biblioteka czynna dla czytelników: poniedziałek i wtorek 10.30-18.30; czwartek i piątek 10.00-18.00

Filia biblioteczna w Niemilu
55-200 Oława
(71) 30 15 358
Biblioteka czynna dla czytelników: poniedziałek 13.00-19.00; wtorek 14.30-19.00, środa 14.30-18.00; czwartek 14.30 – 18,00; piątek 15.30-18.00

Filia biblioteczna w Osieku
55-200 Oława
Biblioteka czynna dla czytelników: poniedziałek 11.00-18.00; środa 13.00-19.00; czwartek 11.00-18.00

Filia biblioteczna w Owczarach
55-200 Oława
Biblioteka czynna dla czytelników: poniedziałek 11.00-18.00; środa 11.00 – 18.00; piątek 13.00-19.00

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…