• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Przetargi

 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zostały opublikowane przetargi związane z projektem:”Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice” dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 

 • Zadanie 1: Siedlce, Zakrzów:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów” – czytaj więcej
Wynik postępowania – czytaj więcej

 

 • Zadanie 2: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice” – czytaj więcej
Wynik postępowania – czytaj więcej

Przetarg w kwietniu 2018 po odstąpieniu wykonawcy od umowy: czytaj więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice” – czytaj więcej

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice“- czytaj więcej
Wyniki postępowania – czytaj więcej

 

 • Zadanie 3: Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice” – czytaj więcej
Wynik postępowania – czytaj więcej

 

 • Zadanie 4:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – dostawa pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej”czytaj więcej
Wynik postępowania – czytaj więcej

 

 • Zadanie 5:
  Zapytanie ofertowe w celu rozeznania ryku i wyboru najkorzystniejszej oferty na Działania informacyjno-promocyjne projektu: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegających na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego. czytaj więcej
  Wynik postępowania czytaj więcej

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym czytaj więcej

 

 • Zadanie 7:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” – czytaj więcej
  Wynik postępowania – czytaj więcej