• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Aktywna Tablica 2023

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2023 r. Gmina Oława otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla trzech szkół podstawowych w łącznej wysokości 105 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 26 250,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 131 250,00zł.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Wykaz szkół, które otrzymały w 2023 roku wsparcie – kliknij tutaj