• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

“Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.”

Beneficjent: Gmina  Oława
Partner: Gmina Miasto Oława, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Domaniów

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych: 5.376.544,10 PLN
Dofinansowanie: 4.570.062,49  PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Działanie: 6.1: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru miasta i powiatu oławskiego.

 

Zakończono przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ulicy 3. Maja w Oławie

31 lipca 2019r. odebrano od wykonawcy wnętrza budynku na ulicy 3. Maja. Następnie obiekt został przekazany Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie, które utworzy tutaj i będzie prowadzić Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne.

Będzie to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne w każdym wieku będą mogły uzyskać pomoc w zakresie terapii, rehabilitacji i podjęcia aktywności zawodowej. W ramach Centrum będą funkcjonować: Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Podpisanie protokołu odbioru zamyka kolejny etap realizacji projektu, mającego na celu utworzenie placówki „Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne”. Do ukończenie projektu pozostanie uruchomienie wspomnianych jednostek.


21 lutego 2020r. uroczyście otwarto Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne w Oławie

21 lutego odbyła się uroczystość otwarcia Centrum. Rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi przez przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego – Bogusławę Kulińską, p.o. wójta gminy Oława Henryka Kuriatę, prezes Fundacji Wiesławę Pohoriło, burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna i zastępcę burmistrza Jelcza-Laskowice Romualda Piórko. Następnie zaproszono przybyłych gości do nowo powstałej restauracji „Chochelka”, gdzie składano podziękowania i wygłaszano przemówienia. Goście mogli podziwiać również występy podopiecznych Fundacji.

Przypomnijmy, że inwestycja pn. „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego przy ulicy 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego”, obejmowała prace budowlane wyłącznie wewnątrz budynku oraz wyposażenie i montaż umeblowania, a także wyposażenie sanitarne. 31 lipca br. odebrano od wykonawcy prace, podpisano protokół odbioru. Wówczas pozostały tylko sprawy organizacyjne, trzeba było utworzyć w ramach Centrum: Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej.
fot. Olawa24.pl, UG Oława

 

 

 

 

Zadanie „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego przy ulicy 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” to wspólny projekt gminy Oława, która jest Liderem Projektu oraz tzw. Partnerów Projektu: miasta Oława, gminy Jelcz-Laskowice, gminy Domaniów oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie. Inwestycja obejmowała prace budowlane wyłącznie wewnątrz budynku oraz wyposażenie i montaż umeblowania, a także wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu, gminie Oława, jako Liderowi Projektu, w ramach umowy dofinansowania przyznano środki w formie dotacji w wysokości około 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć inwestycji.