• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

“Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.”

Beneficjent: Gmina  Oława
Partner: Gmina Miasto Oława, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Domaniów

Całkowita wartość zadania: 4.309.160,51 PLN
Dofinansowanie: 3.508.193,17  PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Działanie: 6.1: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru miasta i powiatu oławskiego.