• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Budowa żłobka w Marcinkowicach

Wniosek gminy dot. budowy żłobka w Marcinkowicach został zweryfikowany pozytywnie i zadanie znalazło się na liście objętych dofinansowaniem z Programu „Maluch+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina otrzyma ponad 2 mln zł na budowę żłobka w Marcinkowicach i 1,5 mln zł dofinansowania na funkcjonowanie placówki przez pierwszych 36 miesięcy. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 50 miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.