• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Kontakt

Gminne Centrum Informacji:

 • tel.: (71) 38-12-210

 • e-mail: gci@gminaolawa.pl

 • Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych ePUAP:
  /xr3d25yd6s/skrytka
  /xr3d25yd6s/SkrytkaESP

 • Obowiązuje od 9 marca 2018 r.:
  Rachunek bieżący Urzędu Gminy Oława – 82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.
  Rachunek depozytowy – 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891

Dane do faktury:

Gmina Oława,
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
NIP: 912-17-15-754

 

Redakcja strony: Joanna Szulżyk, promocja@gminaolawa.pl,
tel. 71 381 22 14

Urząd Gminy Oława

Filialny budynek Urzędu Gminy Oława

Siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej, Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji, pracowników ds. informatyzacji

Filialny budynek Urzędu Gminy Oława

Siedziba Straży Gminnej, pracowników: ds. utrzymania czystości i porządku w gminie i ds. świadczeń wychowawczych