• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Marcinki

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MARCINKI – powstał jesienią 2007 r. z inicjatywy Rady Rodziców przy wsparciu ze strony Zespołu Szkół w Marcinkowicach i Wójta Gminy Oława. Skupia dziewczęta i chłopców uzdolnionych tanecznie i wokalnie klas I-III. Opiekunem zespołu jest pani Katarzyna Borodzenia, natomiast stroną muzyczną zajmuje się doświadczony w zakresie muzyki ludowej pan Edward Misiewicz. Nad stroną taneczną od października br. czuwa znakomity choreograf pani Ineza Marszałek, współpracująca z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca PORĘBIOK. Zespół folklorystyczny „Marcinki” występuje w strojach stylizowanych na ludowy strój rzeszowski. Program muzyczny obejmuje pieśni i tańce Dolnego Śląska, ale również z terenów Rzeszowszczyzny. Obecnie dzieci odkrywają charakterystyczne elementy tańców krakowskich. Celem działalności zespołu jest, przede wszystkim, przekazywanie młodej publiczności tradycyjnego folkloru poprzez kultywowanie polskich zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz gry na instrumentach ludowych. Dzieci biorą udział w regularnych zajęciach i pomimo krótkiego okresu działalności miały już możliwość zaprezentować swoje umiejętności na kilku występach szkolnych i gminnych.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…