• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Marcinki

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MARCINKI – powstał jesienią 2007 r. z inicjatywy Rady Rodziców przy wsparciu ze strony Zespołu Szkół w Marcinkowicach i Wójta Gminy Oława. Skupia dziewczęta i chłopców uzdolnionych tanecznie i wokalnie klas I-III. Opiekunem zespołu jest pani Katarzyna Borodzenia, natomiast stroną muzyczną zajmuje się doświadczony w zakresie muzyki ludowej pan Edward Misiewicz. Nad stroną taneczną od października br. czuwa znakomity choreograf pani Ineza Marszałek, współpracująca z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca PORĘBIOK. Zespół folklorystyczny „Marcinki” występuje w strojach stylizowanych na ludowy strój rzeszowski. Program muzyczny obejmuje pieśni i tańce Dolnego Śląska, ale również z terenów Rzeszowszczyzny. Obecnie dzieci odkrywają charakterystyczne elementy tańców krakowskich. Celem działalności zespołu jest, przede wszystkim, przekazywanie młodej publiczności tradycyjnego folkloru poprzez kultywowanie polskich zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz gry na instrumentach ludowych. Dzieci biorą udział w regularnych zajęciach i pomimo krótkiego okresu działalności miały już możliwość zaprezentować swoje umiejętności na kilku występach szkolnych i gminnych.