• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ścieżki rowerowe

Trasy rowerowy powstały w ramach projektu Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława. To wspólne przedsięwzięcie dwóch samorządów: gminy miasto Oława i gminy Oława.

Zadanie obejmowało wytyczenie tras rowerowych oraz, w zależności od istniejącego stanu infrastruktury – modernizację nawierzchni bądź budowę nowych dróg rowerowych. Część tras rowerowych wymagała jedynie oznakowania oraz zainstalowania infrastruktury towarzyszącej, tzw. miejsc odpoczynków: stolików i ławek.

Więcej informacji w ulotce  –  kliknij tutaj