• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Zasłużeni dla Gminy Oława

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oława nadawany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Oława nr XV/112/2007 z 16 listopada 2007 roku za wybitne zasługi w działalności, kulturalnej, społecznej, gospodarczej, sportowej lub innej, które mają szczególny charakter i prowadzą do rozwoju gminy i rozsławienia jej imienia.

Tytuł przyznawany jest na podstawie podjętej przez Radę Gminy Oława stosownej uchwały, po zaopiniowaniu złożonego wniosku przed stałe komisje Rady.

Tytuł ma formę statuetki pamiątkowej (zdjęcie obok) oraz dyplomu honorowego, który wręcza Zasłużonemu przewodniczący Rady Gminy Oława.

Po raz pierwszy tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława wręczono 11 stycznia 2008 roku podczas uroczystych obchodów 35. rocznicy powstania gminy Oława.

 

Tytuł honorowy Zasłużonego dla Gminy Oława mieli zaszczyt otrzymać:

2008 rok: Stanisław Kosiński – naczelnik gminy Oława w latach 1975-1980

2008 rok: Oddział Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oławie

2008 rok: Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej

2010 rok: Stanisław Kałuża – naczelnik i wójt gminy Oława w latach 1980-1990

2010 rok: Miejsko -Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

2010 rok: Zespół Pieśni i Tańca Porębiok

2011 rok: Emil Róziewicz w dowód uznania za bohaterskie czyny ratowanie życia prześladowanych Żydów podczas II wojny światowej

2013 rok: Stanisław Borkowski w dowód uznania za długoletnią pracę na rzecz pielęgnowania świadomości historycznej i szerzenia idei tolerancji