• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Przebudowa remizy w Sobocisku

Nazwa zadania: “Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku byłej kuźni na salę spotkań rady sołeckiej w Sobocisku gmina Oława wraz z infrastrukturą techniczną: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz miejscem postojowym.”

Całkowita wartość zadania: 1.702.983,43 zł

Dofinansowanie: 1.517.463,00 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dokumentacja przetargowa kliknij tutaj

——-

W ramach inwestycji, oprócz rozbudowy bazy sobociskich druhów, dawna kuźnia przylegająca do budynku zostanie przekształcona w salę spotkań dla rady sołeckiej. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków finansowych w wysokości ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodatkowo zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu, tj. budowa placu dojazdowego do garażu, placu dla samochodu dostawczego oleju napędowego oraz chodnik z kostki betonowej jako dojście do sali rady sołeckiej.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Termin zakończenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano na koniec bieżącego roku.