• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

2020 rok:

W grudniu 2020 roku, wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm WM-Budownictwo z Barda zakończyło gruntowny remont pomieszczeń na piętrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej oraz modernizację systemu ogrzewania budynku. Na realizację zadania gmina pozyskała dotacje celową z Budżetu Państwa w wysokości 570 tys. zł.

Zakres prac obejmował rozbiórkę starych podłóg i położenie nowych posadzek, wykonanie ścian działowych, zbijanie starych tynków oraz położenie nowych cementowo-wapiennych, remont sufitów, malowanie ścian, a także położenie okładzin podłogowych z PCV i wykonanie toalet. W drugim etapie wykonawca przeprowadził prace związane z modernizacją źródła ogrzewania budynku ŚDS na 3 pompy ciepła powietrze – woda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 rok:

Dofinansowanie: 400 tys. zł.
Rezerwa celowa Budżetu Państwa, przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem Za Życiem.

Prace remontowa obejmowały m.in. modernizację klatki schodowej, remont pomieszczeń oraz renowację drzwi wejściowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata: 2017,2016:

Dofinansowanie: 600 tys. zł
Dotacja z Budżetu Państwa.

Dzięki otrzymanej dotacji, przy południowo-wschodniej ścianie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej powstał nowy pion komunikacyjny, wyposażony w dźwig osobowy (windę) oraz schody, które pełnią również funkcję drogi ewakuacyjnej. Zrealizowana inwestycja zniwelowała istniejące w budynku bariery architektoniczne oraz poprawiła bezpieczeństwo ewakuacji w razie pożaru. Na powyższą inwestycję wartą 740 tys. zł, gmina otrzymała w latach 2016 i 2017 aż 600 tys. zł dotacji z Budżetu Państwa. Oprócz budowy pionu komunikacyjnego, wyremontowano część budynku, m.in. toalety, pomieszczenia gospodarcze, piwnice oraz część klatki schodowej.