• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Informacje o wyróżnieniu

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oława nadawany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Oława nr XV/112/2007 z 16 listopada 2007 roku za wybitne zasługi w działalności, kulturalnej, społecznej, gospodarczej, sportowej lub innej, które mają szczególny charakter i prowadzą do rozwoju gminy i rozsławienia jej imienia.

Tytuł przyznawany jest na podstawie podjętej przez Radę Gminy Oława stosownej uchwały, po zaopiniowaniu złożonego wniosku przed stałe komisje Rady.

Tytuł ma formę statuetki pamiątkowej (zdjęcie obok) oraz dyplomu honorowego, który wręcza Zasłużonemu przewodniczący Rady Gminy Oława.

Po raz pierwszy tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława wręczono 11 stycznia 2008 roku podczas uroczystych obchodów 35. rocznicy powstania gminy Oława.

 

Tytuł honorowy Zasłużonego dla Gminy Oława mieli zaszczyt otrzymać:

2008 rok: Stanisław Kosiński – naczelnik gminy Oława w latach 1975-1980

2008 rok: Oddział Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oławie

2008 rok: Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej

2010 rok: Stanisław Kałuża – naczelnik i wójt gminy Oława w latach 1980-1990

2010 rok: Miejsko -Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

2010 rok: Zespół Pieśni i Tańca Porębiok

2011 rok: Emil Róziewicz w dowód uznania za bohaterskie czyny ratowanie życia prześladowanych Żydów podczas II wojny światowej

2013 rok: Stanisław Borkowski w dowód uznania za długoletnią pracę na rzecz pielęgnowania świadomości historycznej i szerzenia idei tolerancji

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…