• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Kultura

Organizacją życia kulturalnego na terenie gminy Oława zajmuje się Referat Kultury, Sportu i Rekreacji:

ul. św. Rocha 3, 55-200 Oława

pok. nr 24 (II p)

tel. (0-71) 381-22-03, 607-660-070

referent ds. kultury, sportu i rekreacji – Katarzyna Skorupa
607-660-070, e-mail: kultura@gminaolawa.pl

podinsp. ds. kultury, sportu i rekreacji – Karolina Masztalerz
e-mail: swietlice@gminaolawa.pl

 

Wynajmem świetlic:

Karolina Masztalerz – podinsp. ds. kultury, sportu i rekreacji
tel. 71-381-22-03