• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Opis nieruchomości

Dane oferenta/kontakt:
Właściciel: Gmina Oława
Adres: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel/fax: (71) 313 30 44, (71) 313 01 99

Osoba do kontaktu:
wójt gminy Oława – Jan Kownacki
tel. 313 30 44, e-mail: promocja@gminaolawa.pl

Informacje o nieruchomości:

Wielkość nieruchomości: 5 ha, 9 i 10 ha, możliwość podziału wg. potrzeb inwestora

Kształt działki: regularny

Klasyfikacja gruntów: wyłączone z produkcji rolniczej, RIV, RV

Różnica poziomów terenów: teren równy

Plan zagospodarowania przestrzennego: aktualny

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/404/2006 –kliknij tutaj
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/404/2006 kliknij tutaj
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/316/2009 –kliknij tutaj
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 z 28.04.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/316/2009 – kliknij tutaj

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej

Poziom wód podziemnych: 2 – 5 m

Ograniczenia ekologiczne: mała uciążliwość dla środowiska

Procent zabudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego: 90%

Ograniczenia wysokości budynków – max. 30, w odniesieniu do masztów, słupów, silosów oraz innych urządzeń technologicznych dopuszcza się wysokość do 60 m.

Infrastruktura:
Energia: na terenie znajduje się transformator, osiągalna moc 2 MW – patrz mapka obok. Lokalny dostawca energii wykonał projekt zwiększający dostępną moc do 20 MW.
Woda: Wzdłuż granicy strefy przebiega wodociąg (patrz mapka na stronie).
Kanalizacja: Wzdłuż granicy strefy przebiega kanalizacja (patrz mapka na stronie).
Drogi: teren położony przy drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole. Z drogi krajowej na teren strefy istnieje zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym.

Połączenia:
Autostrada: A4 Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków – 13 km
Droga krajowa: Nr 94 przebiega wzdłuż strefy rozwoju gospodarczego w Godzikowicach
Kolej, bocznica kolejowa: 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: we Wrocławiu około 40 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław – 30 km


Podatki i opłaty:

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj
Ceny za wodę i kanalizację na stronie BIP – kliknij tutaj

Pomoc publiczna – informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj

 

Ułatwienia dla inwestorów:

  • zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3, zobacz wyżej, dział Pomoc publiczna
  • możliwość podziału terenu według potrzeb inwestora,
  • niskie ceny gruntów,
  • zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  • możliwość nabycia terenów na własność,
  • sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość,
  • dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści,
  • kierunki kształcenia zawodowego zapewniające stały dopływ młodych, dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 

Oferta Godzikowic w wersji pdfkliknij tutaj

fot. z lotu ptaka – MarzejkoMedia

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…