• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

E-URZĄD

Platforma eUsług mieszkańca Gminy Oława:

euslugi.gminaolawa.pl

Informujemy iż trwają prace nad wymianą oprogramowania eUsług Gmina Oława.  Mogą się zdarzać zakłócenia w pracy oprogramowania. Prosimy o wyrozumiałość i za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy. Nowa wersja oprogramowania eUsług wprowadzi nowe funkcjonalności dodatkowo zwiększając stabilność i szybkość działania.

 

Elektroniczny System Konsultacji Społecznych:

www.konsultacje.gminaolawa.pl

 

Elektroniczny Budżet Obywatelski

budzet.gminaolawa.pl/obywatelski/desktop

 

Platforma eUsług mieszkańca Gminy Oława, Elektroniczny System Konsultacji Społecznych oraz Elektroniczny Budżet Obywatelski powstał w ramach projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Gmina Oława otrzymała na realizację projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł.