• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Urząd Gminy Oława

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
55-200 Oława

tel. (71) 313 30 44, fax (71) 72-34-634

Więcej informacji w kontakcie – kliknij tutaj

Kontakt do pracowników Urzędu Gminy Oława: kliknij tutaj

e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

bip.GminaOlawa.pl

NIP 912 10 80 899, Regon 000541977

Konto:
Rachunek bieżący Urzędu Gminy Oława – 82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.
Rachunek depozytowy – 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891

Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych ePUAP:
/xr3d25yd6s/skrytka
/xr3d25yd6s/SkrytkaESP

Przesłanie pisma na platformie ePUAP:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego