• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Urząd Gminy Oława

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
55-200 Oława

tel. (71) 313 30 44, fax (71) 72-34-634

Więcej informacji w kontakcie – kliknij tutaj

Kontakt do pracowników Urzędu Gminy Oława: kliknij tutaj

e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

bip.GminaOlawa.pl

NIP 912 10 80 899, Regon 000541977

Konto:
Obowiązuje do 8 marca 2018r., brak okresu przejściowego
Rachunek bieżący Urzędu Gminy Oława – 84 95850007 0010 0003 4340 0086
Bank Spółdzielczy w Oławie –
przelewy międzynarodowe: SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
 
Obowiązuje od 9 marca 2018 r.:
Rachunek bieżący Urzędu Gminy Oława – 82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.
Rachunek depozytowy – 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891
 

Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych ePUAP:
/xr3d25yd6s/skrytka
/xr3d25yd6s/SkrytkaESP

Przesłanie pisma na platformie ePUAP:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…